Henkilörekisteriseloste ja tietosuojaseloste

Rekisteri
Asiakkuudenhallintajärjestelmän henkilörekisteriseloste
Uusasiakashankinta

Rekisterinpitäjä
Kymppi-Katto Oy (Y-tunnus 1526055-0)

Rekisterinpitäjän tiedot
Emännänpolku 3, 21100 NAANTALI
p. 02 435 8006

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Johanna Sell, Asiakashankintapäällikkö
Vapaudenkatu 48 – 50, 40100 JYVÄSKYLÄ
p. 0400 489 506
[email protected]

Henkilö tietojen käsittelyn tarkoitus

 • Rekisteriin kerätään tietoja, jotka ovat tarpeen uusasiakashankinnan kannalta. Tietoja käytetään palveluiden ja tuotteiden markkinoinnissa.

Rekisterin tietosisältö

 • Rekisterin sisältö potentiaalisesta asiakkaasta: nimi, osoite, puhelinnumero, ja mahdollinen asiakkaan itse luovuttama  sähköpostiosoite.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään rekisteröidyiltä itseltään esimerkiksi tietolähteet tapahtumien ja yhteydenottojen yhteydessä sekä luovutuksina muiden rekisterinpitäjien tietokannoista. Henkilötietojen luovuttaja vastaa näiden henkilötietojen oikeellisuudesta ja luovutuksen perusteista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietoja ei luovuteta asianhallintarekisteristä säännönmukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Manuaalinen aineisto
  Mikäli rekisteriin kerätään manuaalista tietoaineistoa, säilytetään se lukitussa tilassa. Rekisteriin tallennuksen jälkeen aineisto hävitetään tietoturvallisesti tietosuojajätteessä.
 • Sähköinen aineisto
  • Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin jamuin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
  • Käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät salasanat rekistereihin annetaan käyttöoikeuksien myöntämisen yhteydessä.
  • Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus.  Samalla poistetaan käyttäjätunnus.


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi pyytää tietojensa tarkistamista henkilökohtaisesti tai kirjallisesti rekisterin yhteyshenkilöltä. Tarkastus on tehtävä kahden viikon kuluessa pyynnön esittämisestä. Rekisteriin ei sisälly sellaisia tietoja, joiden osalta tarkastusoikeutta ei voida toteuttaa.

Oikeus vaatia tietojen korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan itseään koskevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle.

Tietojen poistaminen

 • Arvontaan osallistuvan henkilön rekisteriin kirjattavat henkilötiedot poistetaan 36 kk kuluessa niiden kirjaamisesta tai kun niiden säilyttämiselle ei ole laillista perustetta.
 • Luovutuksina hankitut tietosisällöt säilytetään luovuttajan määrittämän ajan.

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §
Laatimispäivä 27.12.2021

 

Emännänpolku 3, 21100 Naantali
Puh. (02) 4358 006
Gsm 040 0670 397
Gsm 040 7479 739

Mäntsälän konttori:
Ali-Maisalantie 3
04600 Mäntsälä

Tytäryrityksemme Ruotsissa: www.tiotak.se

HAE RAHOITUSTA

Joustava rahoitus remontillesi.

TÖIHIN MEILLE

Hae töihin Kymppi-Katolle.